The Kaplan Twins' Boobies Neon

The Kaplan Twins' Boobies Neon

Regular price $5,000.00 Sale

The Kaplan Twins

Title: Boobies Neon

Edition: Edition of 5

Year: 2017

Dimensions: 38” x 26”

Medium: Neon